Итоги визита Президента в КСА

Первый канал, 12.10.2019