Итоги визита Президента в КСА

Россия-1, 12.10.2019